Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là gì?

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là những tiêu chuẩn được Nhà nước ban hành cho giáo viên tiểu học, nhằm giúp họ có thể đánh giá và phát huy năng lực sư phạm của mình. Vậy chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là gì? Những yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được quy định như thế nào hiện nay?

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là gì?

Theo Điều 2 Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học như sau:

“Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là hệ thống các yêu cầu cơ bản bao gồm những phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kiến thức, kỹ năng sư phạm mà giáo viên tiểu học cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục tiểu học.

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học sẽ được điều chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và mục tiêu của giáo dục tiểu học ở từng giai đoạn”

Như thế, ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học với những yêu cầu trên, nhằm giúp giáo viên có thể hiểu rõ để thực hiện tốt những mục đích mà Nhà nước đặt ra:

Đổi mới nhiệm vụ đào tạo, xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học ở các khoa, các trường ca đẳng, đại học đào tạo sư phạm trong cả nước.

Giáo viên tiểu học có thể tự đánh giá được năng lực cũng như trình độ giảng dạy của mình. Qua đó có thể tự nâng cao, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, phẩm chất nhằm đáp ứng đúng với yêu cầu của ngành sư phạm.

Góp phần đánh giá năng lực của giáo viên tiểu học qua từng năm

Thông qua chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, nhà trường, đơn vị giảng dạy có thể đề xuất chính sách, quyền lợi đối với những giáo viên có năng lực và có phấn đấu trong công việc.

Những yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Một số yêu cầu về phẩm chất, đạo đức, lối sống của giáo viên tiểu học

Giáo viên phải là những người có đam mê với công việc giảng dạy, biết cách khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một giáo viên tiểu học và góp phàn hoàn thiện nhân cách của các em học sinh. Thường xuyên tham gia vào các hoạt động xã hội, cộng đồng, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, giáo viên phải thường xuyên cập nhật những kiến thức mới, những chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước.

Ngoài ra, để đạt được yêu cầu về đạo đức và lối sống, giáo viên tiểu học phải chấp hành nghiêm túc những chủ trương của Đảng và Nhà nước, thực hiện nghiêm túc những chính sách tại địa phương. Đồng thời thực hiện đúng quy chế ngành giáo dục và quy định của tại đơn vị công tác.

Một số yêu cầu về kiến thức chuyên môn

Theo đó, giáo viên tiểu học phải nắm vững kiến thức chuyên môn, mục tiêu giảng dạy đã đề ra. Bên cạnh đó, phải nắm vững bài giảng và hệ thống hóa kiến thức của cả cấp học. Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được phân công giảng dạy bất cứ khối lớp nào trong cấp tiểu học.

Ngoài ra, giáo viên phải đảm bảo truyền đạt đầy đủ khối lượng kiến thức trong một tiết học và tham gia vào công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ những học sinh yếu kém.

Một số yêu cầu về kỹ năng dạy học

Chuẩn nghề nghiệp giáo dục tiểu học yêu cầu giáo viên phải có kỹ năng dạy học. Chẳng hạn, biết cách lập kế hoạch giảng dạy theo tuần theo năm, soạn giáo án theo chương trình học. Hơn nữa, giáo viên sẽ có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động dạy học giúp học sinh phát huy được năng lực của bản thân như đặt những câu hỏi phù hợp với kiến thức của các em, cùng với đó là công việc ra đề thi, chấm điểm, đánh giá và chữa đề thi cho các em học sinh.

Nếu bạn là một giáo viên tiểu học hoặc có định hướng làm việc trong lĩnh vực này, thì đừng quên tìm hiểu rõ những thông tin về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, nhằm giúp bạn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng như phát huy được năng lực của bản thân nhé!

Bài viết mới